W szkole filmowej Warszawa można zgłębić


AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w wielu dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach filmowych w kraju i za granicą. W szkole pracują uznani i aktywni zawodowo twórcy filmu. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, również scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii sztuki filmowej.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i kompetencje na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od początku swojej działalności wierna jest pierwotnemu założeniu – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można również pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma nauki przybliża uczniom meandry sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy https://amafilmacademy.pl/ i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.

Tagi dla artykułu

usługi